Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest miejsce w którym żyjemy. Wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie i zabezpieczyć się przed niespodziewanymi sytuacjami.

Zapraszamy do kontaktu. Wspólnie z Tobą przeanalizujemy zakres ochrony jakiego oczekujesz i wybierzesz najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

Ubezpieczenie domu / Mieszkania

Mieszkanie można zabezpieczyć na wielu płaszczyznach. Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

• dom jednorodzinny,
• lokal mieszkalny lub jego stałe elementy,
• dom letniskowy,
• garaż lub inny budynek,
• mała architektura,
• ruchomości domowe

w poniższym zakresie ochrony:

 • zdarzenia losowe: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja
 • kradzież z włamaniem lub rabunek

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiot ubezpieczenia:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego.

Przykłady odpowiedzialności

Szkody powstałe lub spowodowane:

 1. w związku z posiadaniem nieruchomości lub budową domu,
 2. pęknięciem, oderwaniem lub odczepieniem wężyka,
 3.  sprawowaniem opieki nad dziećmi,
 4.  amatorskim uprawianiem sportu,
 5. użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych,
 6. przez zwierzęta domowe
Zakres terytorialny

Cały świat (z wyłączeniem USA i Kanady).

Możliwe rozszerzenia

 1. OC najemca – dla osoby korzystającej z wynajętego mieszkania na podstawie umowy najmu, zawartej w formie pisemnej, na wypadek szkód wyrządzonych właścicielowi mieszkania,
 2. OC lokator – dla właściciela mieszkania, na wypadek szkód wyrządzonych przez najemcę/lokatora w mieniu osób trzecich, podczas korzystania z mieszkania przez najemcę,
 3. OC mienie powierzone – dla osób korzystających ze służbowego komputera lub laptopa oraz używających sprzętu użyczonego przez operatora sieci telekomunikacyjnej lub internetowej,
 4. OC usługi turystyczne – dla osób świadczących usługi turystyczne w miejscu ubezpieczenia.

Polisa OC w życiu prywatnym może być zawarta łącznie z ubezpieczeniem mienia lub samodzielnie.

Ubezpieczenie NNW

Następstwa nieszczęśliwych wypadków

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, zaistniałe na terenie całego świata.
Rodzaje świadczeń:

 1. śmierć 100% SU,
 2. stały uszczerbek na zdrowiu,
 3. zakup przedmiotów ortopedycznych,
 4. całkowita niezdolność do nauki lub do pracy,
 5. leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku,
 6. dostosowanie miejsca zamieszkania,
 7. Assistance medyczny.

Ubezpieczenie NNW może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem mienia.

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Sprzęt poza domem

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

 1. przenośny sprzęt komputerowy: laptopy, notebooki, netbooki, palmtopy, tablety,
 2. fotograficzny: aparaty, kamery,
 3. instrumenty muzyczne przenoszone w futerale,
 4. sprzęt medyczny: aparaty słuchowe, pompy insulinowe, ciśnieniomierze, glukometry,
 5. sprzęt sportowy (bez roweru),

na terenie całego świata w zakresie usiłowania lub dokonania rabunku.

Ubezpieczenie Sprzętu poza domem może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym.

Ubezpieczenie roweru

Rower poza domem

Rower poza domem objęty jest ochroną na terenie Polski, w poniższym zakresie:

 1. usiłowanie lub dokonanie rabunku,
 2. wypadek rowerowy,
 3. zdarzenia losowe: powódź, pożar, silny wiatr (pow. 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, wybuch,
 4. Assistance rowerowy.

Ubezpieczenie Roweru poza domem może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem ruchomości domowych w domu jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym.

Ubezpieczenie utraty czynszu

Zwrot należnego czynszu (do Sumy Ubezpieczenia) w sytuacji, gdy najemca jest zwolniony z zapłaty czynszu za wynajmowany dom/lokal zniszczony w wyniku zdarzenia losowego tak, że nie nadaje się do dalszego zamieszkania.

Ubezpieczenie Utraty czynszu może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego.

Ubezpieczenie budynku w budowie

Ubezpieczenie przypadku zniszczenia czy uszkodzenie domu jednorodzinnego w budowie lub rozbudowie.

Podczas budowy mogą wystąpić zdarzenia losowe: powódź, pożar, huragan lub inne.
Zniszczenia też wynikać z:

Dewastacji przez człowieka
Przepięcia w sieci elektrycznej
Gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie np. instalacji elektrycznej lub alarmowej.
Włamania
Innych, nietypowych sytuacji (np. szkody dokonane przez zwierzęta)

Ubezpieczyć można:

fundamenty, mury, ściany, dach, schody zewnętrzne,
rynny, balustrady, parapety, kolektory słoneczne i inne elementy zewnętrzne,
podłogi, instalacje, meble w zabudowie, glazurę, armaturę, domofon i inne elementy stałe,
materiały budowlane zgromadzone na placu budowy lub w budowanym domu.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Ubezpieczenie przypadku zniszczenia czy uszkodzenie domu letniskowego oraz kradzieży lub zniszczenia mienia ruchomego

Podczas budowy mogą wystąpić zdarzenia losowe: powódź, pożar, huragan lub inne.
Zniszczenia też wynikać z:

Dewastacji przez człowieka
Przepięcia w sieci elektrycznej
Gdy nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowoduje uszkodzenie np. instalacji elektrycznej lub alarmowej.
Włamania
Innych, nietypowych sytuacji (np. szkody dokonane przez zwierzęta)

Ubezpieczyć można:

Fundamenty, mury, ściany, dach, schody zewnętrzne,
Rynny, balustrady, parapety, markizy i inne elementy zewnętrzne,
Podłogi, instalacje, glazura, armatura i inne elementy stałe,.
​Ubezpieczyć można również domki letniskowe niezwiązane z gruntem, znajdujące się w ogrodach działkowych, np. zabudowane altanki czy domy holenderskie.

Wyposażenie (mienie ruchome), takie jak:

Sprzęt RTV i AGD, sprzęt sportowy, narzędzia ogrodnicze, odzież i inne,
Podłogi, instalacje, parkiety, glazura, armatura i inne elementy stałe – jeśli nie zostały ubezpieczone razem z nieruchomościami.

Ubezpieczenie Assistance

Domowy assistance (home assistance) to świadczenie pomocy dla klienta w różnego rodzaju awaryjnych sytuacjach.
Obejmuje swoim zakresem m.in. pomoc fachowców (ślusarza, hydraulika, elektryka, kominiarza itd.), organizację doraźnej pomocy w przypadku zniszczenia domu po pożarze czy zalaniu (np. organizacja noclegu w hotelu, wykonanie wycen zniszczeń, dozór rzeczy pozostawionych w domu bez opieki), organizację opieki medycznej po wypadku w domu.

Ubezpieczenie nagrobka

Nagrobki

Przedmiotem ubezpieczenia są budowle znajdujące się na cmentarzu na terenie Polski, przeznaczone do pochówku. Mogą to być nagrobki składające się z płyty poziomej i pionowej albo grobowce z dostępnym wnętrzem.

Zakres ubezpieczenia obejmuje: dewastację, powódź, pożar, silny wiatr (> 17,5 m/s), trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek statku powietrznego, a także kradzież z włamaniem.

Ubezpieczenie Nagrobków może być wykupione wyłącznie z ubezpieczeniem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, posiadających pozwolenie na użytkowanie bądź stałych elementów lokalu mieszkalnego lub ruchomości domowych.

Masz pytania? Proszę powiedz nam o nich. Zrobimy wszystko żeby na nie odpowiedzieć.

Przyjdź, zadzwoń, napisz:
Zapraszamy do naszej Agencji
Powstańców Warszawy 3, 05-840 Brwinów
Tel. 693 561 755
e-mail biuro@optymalnie.com.pl