Ubezpieczenie na życie

Mamy ofertę dla osób, które szukają zabezpieczenia siebie oraz rodziny na wypadek różnych, nieprzewidzianych okoliczności życiowych. Unikalna konstrukcja ubezpieczenia zapewnia klientom indywidualnym szeroki zakres ochrony zarezerwowany dotąd dla osób objętych grupowymi ubezpieczeniami organizowanymi przez firmy (np. wypłata w momencie narodzin dziecka czy śmierci rodziców/teściów)

Ochroną mogą być obejmuje ponad 50 różne zdarzenia, zawarte w gotowych wariantach dopasowanych do potrzeb i możliwości finansowych różnych grup klientów. Dzięki temu każdy znajdzie ofertę dla siebie!

Mamy również produkty przeznaczone dla osób, które planują przyszłość z troską o swoich najbliższych. Oferta jest idealnym połączeniem ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków, a tym samym gromadzenia kapitału. To rozwiązanie zabezpieczy finansowo Twoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i pozwoli Ci odkładać środki na przyszłość.

Ubezpieczenie do kredytu

Przy kredycie hipotecznym bank może wymagać wykupienia polisy na życie.

Może ona się przydać, gdy:

  • doznamy poważnego wypadku i nie zdolni do pracy,
  • stracimy pracę i tym samym stracimy płynność finansową,
  • spłacamy ratę razem ze współmałżonkiem, a ten zginie w wypadku.

Od 2015 roku kredytobiorca nie musi kupować polisy w towarzystwie wskazanym przez bank, ale może wybrać ofertę dla siebie najkorzystniejszą.

Ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycja w formie polisy na życie

Jest to sposób systematycznego oszczędzania, połączony z polisą na życie.​

Pieniądze inwestowane są na rynku kapitałowym, a wypłacić je można:

  • na zakończenie umowy,
  • w każdej chwili na wniosek klienta,
  • w przypadku śmierci – wskazanym przez klienta osobom.

Ubezpieczenie nnw

NNW to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią.
W przypadku takiego zdarzenia ubezpieczyciel wypłaca klientowi (lub w przypadku śmierci – jego bliskim) świadczenie, które pomoże opłacić koszty leczenia i rehabilitacji i/lub wypełni lukę finansową spowodowaną nieobecnością w pracy.

Ubezpieczenie NNW obejmuje osoby indywidualne, rodziny, dzieci oraz uczniów i pracowników placówek oświatowych.

Ubezpieczenie typu pracowniczego – grupowego

Ubezpieczenie pracownicze – grupowe chroni pracowników (oraz ich rodziny).
Świadczenia wypłacane są w przypadku śmierci czy zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą (np. pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu, śmierć rodzica).

Pracodawca powinien pamiętać ponadto, że przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą, w tym koszt zakupu leków.

Składkę na ubezpieczenie pracownicze można wpisać w koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 16, ust1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.