1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest AGENCJA OPTIMA UBEZPIECZENIA I TURYSTYKA KATARZYNA BŁASZCZAK, Powstańców Warszawy 3, 05-840 Brwinów;
  2. Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  3. Pana / Pani dane mogą być udostępniane przez Agencję Optima podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.