Firm budowlanych

Podczas realizacji inwestycji budowlanej, remontowej czy montażowej może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych wypadków. Warto zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami poprzez właściwe ubezpieczenie.
Ryzyko dotyczy przecież wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców a także instytucji finansujących inwestycję.

Ubezpieczyć można m.in.:

  • obiekty
  • prace
  • sprzęt i wyposażenie
  • materiały budowlane
  • materiały budowlane w transporcie
  • zaplecze budowy
  • odpowiedzialność cywilną inwestora i wykonawcy
  • koszty pracy w nadgodzinach
  • ryzyko projektanta