Ubezpieczenie dla firm budowlanych

Podczas realizacji inwestycji budowlanej, remontowej czy montażowej może wydarzyć się wiele nieprzewidzianych wypadków. Warto zabezpieczyć się przed ich konsekwencjami poprzez właściwe ubezpieczenie.
Ryzyko dotyczy przecież wszystkich stron kontraktu: inwestora, wykonawców, podwykonawców a także instytucji finansujących inwestycję.

Ubezpieczyć można m.in.:

  • obiekty
  • prace
  • sprzęt i wyposażenie
  • materiały budowlane
  • materiały budowlane w transporcie
  • zaplecze budowy
  • odpowiedzialność cywilną inwestora i wykonawcy
  • koszty pracy w nadgodzinach
  • ryzyko projektanta