Floty samochodowe

Ubezpieczenie floty samochodów to oferta dla firm posiadających minimum kilka pojazdów.
Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwo nie musi pilnować ubezpieczenia każdego samochodu z osobna, niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne.
Dodatkowo koszt ubezpieczenia floty jest niższy niż sumy ubezpieczeń poszczególnych wozów.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Może obejmować tylko polisę OC albo stworzyć pakiety kilku ubezpieczeń:

  • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
  • Autocasco
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie Assistance
  • Zielona Karta
  • Ochrona prawna
  • Ubezpieczenie szyb, opon itp.