Sportowców

Ubezpieczenie  od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to elastyczna oferta, która gwarantuje kompleksową ochronę przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Aż osiem opcji dodatkowych, cztery sposoby wyliczania świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu i trzy specjalnie przygotowane pakiety – to ważniejsze atuty tego ubezpieczenia.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu NNW?

Komu polecamy ubezpieczenie NNW

Ze względu na elastycznie kształtowany i szeroki zakres ochrony to ubezpieczenie wybierają:

 • osoby indywidualne, pracujące, uczące się (zarówno krajowe jak i zagraniczne),
 • pracodawcy (zakłady pracy),
 • organizatorzy turystyki, hotele, pensjonaty, organizatorzy konferencji itp.

W jakich krajach umowa daje ochronę?

Umowa obejmuje wypadki, które zdarzyły się w Polsce  i za granicą.

Jakie podstawowe świadczenia gwarantuje NNW?

Umowa w swojej podstawowej wersji gwarantuje:

 • Wypłatę świadczenia w razie śmierci ubezpieczonego,
 • Wypłatę świadczenia w razie stałego uszczerbku na zdrowiu,
 • Zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych do 25 proc. sumy ubezpieczenia (nie więcej niż 3 tys. zł).
 • Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do wysokoći 25 proc. sumy ubezpieczenia (ale nie więcej niż 5 tys. zł)

Jakie sposoby naliczania wysokości świadczenia w NNW?

W NNW oferujemy między innymi trzy warianty naliczania świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:

 • Wariant 1 – proporcjonalny – w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu wyznaczony przez lekarza orzecznika równa się  procentowi sumy ubezpieczenia.
 • Wariant 2 – progresywny – w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku.
 • Wariant 3 – wypłata w określonych sytuacjach, w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń lub napisz:
Zapraszamy do naszej Agencji
Powstańców Warszawy 3, 05-840 Brwinów
Tel. 693 561 755
e-mail biuro optymalnie.com.pl

Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie szkolne chroni dziecko m.in. w przypadku:
 • pogryzienia przez psa lub inne zwierzęta,
 • zdiagnozowania sepsy,
 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego,
 • poniesienia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci rodziców,
 • czasowej niezdolności do nauki.

Rozszerzenie ubezpieczenia

Umożliwiamy rozszerzenie umowy o:

 • Uprawianie sportów zimowych
 • Uprawianie sportów ekstremalnych,

W ramach ubezpieczenia Travel większość sportów uprawianych amatorsko nie wymaga żadnego rozszerzenia umowy – popularne sporty włączone są do zakresu podstawowego np. kitesurfing, czy żeglarstwo morskie i śródlądowe.

Sporty zimowe to uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach.

Sporty ekstremalne zawarte są w krótkim katalogu zamkniętym i są to:

 •   górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 4 000 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie);
 •   wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
 •   lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo;
 •   motorowe: rajdy samochodowe, motocross;
 •   MMA (mieszane sztuki walki).