Specjalna oferta dla pomocy drogowych

Działalność w zakresie pomocy drogowej związana jest z odpowiedzialnością za powierzony pojazd. Dlatego wymaga ubezpieczenia obejmującego zarówno szkody osobowe i rzeczowe, jak też wynikające z możliwego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Świadczenie usług pomocy drogowej obejmuje bowiem szeroki zakres prac, gdzie może dojść do wystąpienia szkody: przygotowanie pojazdu unieruchomionego lub uszkodzonego w wyniku awarii, jakiejkolwiek kolizji, wypadku drogowego, na miejscu tego zdarzenia do holowania albo wyciągnięcie pojazdu z pobocza, wciągnięcie pojazdu na pojazd holujący, zabezpieczenie pojazdu na czas jego przewozu albo holowania, oraz rozładunek lub ustawienie pojazdu na miejscu docelowym (garaż, parking, warsztat).

Dlatego dla pomocy drogowych mamy specjalne oferty ubezpieczeniowe.