Dla zawodów medycznych

Lekarze, ratownicy medyczni, rehabilitanci, farmaceuci i inne osoby wykonujące zawody medyczne mogą skorzystać z ubezpieczeń:

  • OC obowiązkowe z możliwością podwyższenia sum gwarancyjnych.
  • OC dobrowolne obejmujące szkody w mieniu lub na osobie, powstałe w związku z prowadzeniem działalności leczniczej lub posiadaniem sprzętu medycznego,
  • Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w życiu zawodowym i prywatnym.